Posmartam sebe očima odraslih

Često stanemo ispred ogledala i zamišljamo sebe u najboljem mogućem svetlu. Zamišljamo sebe kao junaka, glumca, pevača i ostale poznate likove ali čim se malo pomaknemo od ogledala, izađemo iz sveta mašte, shvatimo da smo tu samo obični mi, ali kakvi da smo, u našim očima za sebe smo najlepši. Često stojeći tako ispred ogledala […]

Više

Azbuka srpskog jezika

AZBUKA Moderna srpska azbuka ima 30 ćiriličnih slova i svako od njih predstavlja odgovarajući glas. Sastavio ju je Vuk Stefanović Karadžić 1818. godine mada je kao zvanično pismo u Srbiji priznata tek 1868. On je iz ruske građanske azbuke, koja je u to vreme upotrebljavana i kod Srba, izostavio sva nepotrebna slova: i, ю, й, ъ, […]

Više

Abeceda srpskog jezika

ABECEDA Srpska abeceda sastoji se od 27 posebnih i 3 kombinovana slova. Svako od njih predstavlja po jedan glas. Sastavio ju je, na osnovu Vukove azbuke, Ljudevit Gaj, 1830. godine. Đuro Daničić je 1878. godine predložio da se znaci dj, nj, lj i dž zamene znacima đ, ń, ĺ i ; ali je u opštu upotrebu ušlo samo đ. A a L l B b Lj lj C […]

Više

Skraćenice – pravopis srpskog jezika

SKRAĆENICE U srpskom jeziku postoje dve vrste skraćenica: I Skraćenice koje nastaju skraćivanjem reči u čitanju se izgovaraju potpuno, kao da nisu skraćene. I one se međusobno razlikuju, a najčešće se upotrebljavaju sledeće: a) skraćenice kod kojih se skraćivanje označava tačkom: br. (broj) tzv. (tako zvani) ž.r. (ženski rod) uč. (učenik) i sl. (i slično) […]

Više
To Top