TEMA: Budućnost kakvu želim

Od kako sam počela da treniram odbojku, moj život se promenio. Počela sam da ga shvatam potpuno drugačije. Dok nisam počela da treniram, nisam znala šta znači ljubav za treniranjem, volja i želja za uspehom. Gledajući na televiziji današnje reprezentativne zvezde iz muške i ženske seniorske selekcije, mislila sam da je to borba u kojoj […]

Više

Pravopis: Upotreba velikog slova

Velikim početnim slovom se pišu nazivi sela, gradova, država injihovih stanovnika. Ako se naziv sastoji od više reči, svaku reč pišemo velikim početnim slovom. Duboka, Niš, Sremska Mitrovica, Sjedinjene Američke Države, Slovenija, Slovenac, Mađarica … PISANjE NAZIVA KNjIGA I LISTOVA Pisanje naslova knjiga, listova i časopisa Naslovi knjiga i imena listova i časopisa pišu se velikim početnim slovom i obično se obeležavaju navodnicima. […]

Više

Pismeni zadaci u mlađim razredima osnovne škole

Mesto školskih pismenih zadataka u nastavi pismenog izražavanja Učenici u toku školske godine imaju veliki broj govornih i pismenih vežbi. Domaćih zadataka u pisanom obliku, među kojima su često i sastavi različitih vrsta i oblika. Kako se u školskim pismenim zadacima ogleda i učenikova načitanost i znanje jezika u celosti, pa i njegova ošita kultura […]

Više
To Top